Belasting voor niet-ingezetenen die onroerend goed bezitten in Mallorca

Inhoudsopgave

Als niet-ingezetene van Spanje ben je, als je onroerend goed bezit in Mallorca, onderworpen aan belasting voor niet-ingezetenen (Impuesto sobre la Renta de No Residentes, of IRNR). Deze belasting wordt geheven over de huuropbrengsten en vermogenswinst uit je woning op Mallorca.

Belasting op huurinkomsten

Als je je woning op Mallorca verhuurt, moet je belasting betalen over de huurinkomsten die je ontvangt. Het belastingtarief voor huuropbrengsten is 24,75% voor de eerste € 1.000 aan inkomsten, en stijgt dan progressief tot 47% voor inkomsten boven de € 60.000.

Vermogenswinstbelasting

Als je je woning op Mallorca verkoopt, moet je vermogenswinstbelasting betalen over de verkoop. Het belastingtarief voor vermogenswinst is 19% voor niet-ingezetenen.

Vereisten voor indiening en betaling

Als niet-ingezeten eigenaar van onroerend goed op Mallorca ben je verplicht om elk jaar een belastingaangifte (Declaración de la Renta) in te dienen, zelfs als je geen huurinkomsten of vermogenswinst hebt om te rapporteren. De belastingaangifte moet uiterlijk 30 juni van het jaar volgend op het belastingjaar worden ingediend (de belastingaangifte voor 2021 moet bijvoorbeeld uiterlijk 30 juni 2022 zijn ingediend).

Betalingen van belasting voor niet-ingezetenen voor huurinkomsten en vermogenswinsten zijn driemaandelijks verschuldigd, waarbij de eerste betaling uiterlijk 30 april van het jaar volgend op het belastingjaar moet worden gedaan en de resterende betalingen op 30 juli, 30 oktober en 30 januari van het volgende jaar.

Andere overwegingen

  • Als je inwoner bent van een EU- of EER-land of van een land waarmee Spanje een belastingverdrag heeft, kun je in aanmerking komen voor verlaagde belastingtarieven of vrijstellingen van belasting voor niet-ingezetenen.
  • Als je je woning op Mallorca voor minder dan drie maanden per jaar verhuurt, kun je in aanmerking komen voor de regeling voor "toegerekende inkomsten", waarmee je een vast belastingtarief van 24,75% over de toegerekende huuropbrengsten kunt betalen in plaats van het progressieve belastingtarief.
  • Als je je woning op Mallorca verkoopt en de opbrengst binnen twee jaar herinvesteert in een andere woning, kun je in aanmerking komen voor een belastingvrijstelling op de vermogenswinst.