Fastighetsskatt för ägare på Mallorca, Spanien

Innehållsförteckning

Som fastighetsägare på Mallorca är det viktigt att känna till de olika skatter som du är ansvarig för att betala. Dessa skatter kan variera beroende på vilken typ av fastighet du äger och dina personliga omständigheter. Här är en guide som hjälper dig att förstå de olika skatter som du måste betala som fastighetsägare på Mallorca.

1. Fastighetsskatt (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)

Fastighetsskatten, även känd som Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), är en årlig skatt som tillämpas på alla fastigheter i Spanien. Skatten beräknas baserat på fastighetens kadastervärde, vilket fastställs av den lokala regeringen. Skattesatsen kan variera beroende på var fastigheten är belägen, med högre skattesatser i stadsområden och lägre på landsbygden. Som fastighetsägare är du ansvarig för att betala IBI på årsbasis.

2. Förmögenhetsskatt (Impuesto sobre la Riqueza)

Förmögenhetsskatten, även känd som Impuesto sobre la Riqueza, är en skatt som tillämpas på individer med tillgångar värda mer än 2 000 000 euro. Skatten beräknas baserat på värdet av alla tillgångar som ägs av en individ, inklusive fastigheter. Som fastighetsägare måste du betala förmögenhetsskatt om dina tillgångar överstiger tröskelvärdet på 2 000 000 euro.

3. Skatt på kapitalvinster (Impuesto sobre el Patrimonio)

Kapitalvinstskatten, även känd som Impuesto sobre el Patrimonio, är en skatt som tas ut vid försäljning av en fastighet. Skattesatsen kan variera beroende på dina personliga omständigheter, med högre skattesatser för icke-bosatta och lägre för bosatta. Skatten beräknas på skillnaden mellan köpeskillingen och försäljningspriset för fastigheten. Som fastighetsägare är du ansvarig för att betala kapitalvinstskatten om du bestämmer dig för att sälja din fastighet.

4. Arvsskatt (Impuesto sobre Sucesiones)

Arvsskatten, även känd som Impuesto sobre Sucesiones, är en skatt som tillämpas på arv av en fastighet. Skattesatsen kan variera beroende på förhållandet mellan den avlidne och mottagaren, med lägre skattesatser för direkta ättlingar och högre för avlägsna släktingar. Skatten beräknas utifrån fastighetens värde vid tidpunkten för arvet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att betala arvsskatten om du ärver en fastighet på Mallorca.

5. Inkomstskatt för personer utan hemvist (Impuesto sobre la Renta de no Residentes)

Non-Resident Income Tax, även känd som Impuesto sobre la Renta de no Residentes, är en skatt som tillämpas på hyresinkomster som tjänas av icke-bosatta. Skattesatsen kan variera beroende på dina personliga omständigheter, med högre skattesatser för icke-bosatta och lägre för bosatta. Som fastighetsägare är du ansvarig för att betala inkomstskatten för icke-residenta om du bestämmer dig för att hyra ut din fastighet på Mallorca och du inte är bosatt.

6. Mervärdesskatt (IVA)

Mervärdesskatt (IVA) är en skatt som tillämpas vid köp av en ny fastighet. Den normala momssatsen är 10%, men den kan variera beroende på i vilket område fastigheten är belägen. Som fastighetsägare är du ansvarig för att betala moms om du köper en ny fastighet.

Det är viktigt att notera att skattelagar och förordningar kan ändras och det är alltid bäst att rådgöra med en skatteexpert för att säkerställa att du är medveten om ditt ansvar och dina skyldigheter som fastighetsägare på Mallorca.

7. Rådgör med en fastighetsmäklare

Som fastighetsägare på Mallorca kan det vara svårt att navigera i de komplexa skattelagarna och skattebestämmelserna. Därför är det viktigt att ha experthjälp för att säkerställa att du uppfyller alla dina skattemässiga skyldigheter och drar nytta av alla tillgängliga skatteförmåner. Mallorca Selects team av erfarna experter kan hjälpa dig att förstå och följa alla tillämpliga skattelagar och förordningar, så att du bara betalar det du är skyldig.

Om du är fastighetsägare på Mallorca och har frågor om dina skattemässiga skyldigheter eller vill dra nytta av tillgängliga skatteförmåner, uppmuntrar vi dig att kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa dig. Vårt team av experter kan ge dig den vägledning och det stöd du behöver för att navigera i de komplexa skattelagarna och skattereglerna på Mallorca.