Skatt för icke-residenta som äger fastighet på Mallorca

Innehållsförteckning

Om du som icke-resident i Spanien äger en fastighet på Mallorca är du skyldig att betala en skatt för icke-residenta (Impuesto sobre la Renta de No Residentes, eller IRNR). Denna skatt tas ut på hyresintäkter och kapitalvinster som härrör från din fastighet på Mallorca.

Skatt på hyresintäkter

Om du hyr ut din fastighet på Mallorca måste du betala skatt på de hyresintäkter du får. Skattesatsen för hyresintäkter är 24,75% för de första 1 000 € av inkomsten, och ökar sedan gradvis upp till 47% för inkomster över 60 000 €.

Skatt på kapitalvinster

Om du säljer din fastighet på Mallorca måste du betala reavinstskatt på försäljningen. Skattesatsen för kapitalvinster är 19% för icke-bosatta.

Krav på inlämning och betalning

Som icke-resident fastighetsägare på Mallorca är du skyldig att lämna in en skattedeklaration (Declaración de la Renta) varje år, även om du inte har några hyresintäkter eller kapitalvinster att redovisa. Skattedeklarationen ska lämnas in senast den 30 juni året efter skatteåret (t.ex. skattedeklarationen för 2021 ska lämnas in senast den 30 juni 2022).

Betalning av utländsk skatt för hyresintäkter och kapitalvinster sker kvartalsvis, med den första betalningen senast den 30 april året efter skatteåret och de återstående betalningarna den 30 juli, 30 oktober och 30 januari påföljande år.

Andra överväganden

  • Om du är bosatt i ett EU- eller EES-land eller i ett land med vilket Spanien har ett skatteavtal, kan du vara berättigad till reducerade skattesatser eller undantag från icke-bosatt skatt.
  • Om du hyr ut din fastighet på Mallorca mindre än tre månader per år kan du vara berättigad till "imputed income", vilket innebär att du kan betala en fast skattesats på 24,75% på den imputerade hyresinkomsten istället för den progressiva skattesatsen.
  • Om du säljer din fastighet på Mallorca och återinvesterar vinsten i en annan fastighet inom två år, kan du vara berättigad till skattebefrielse på kapitalvinsten.