Skatter och kostnader för ägare vid uthyrning av en fastighet på Mallorca, Spanien

Innehållsförteckning

Att hyra ut en fastighet på Mallorca kan vara ett bra sätt att generera extra inkomster, men det är viktigt att vara medveten om de olika skatter och kostnader som du kommer att vara ansvarig för som fastighetsägare. Dessa skatter och kostnader kan variera beroende på vilken typ av fastighet du äger och dina personliga omständigheter. Här är en guide som hjälper dig att förstå de olika skatter och kostnader som du måste betala som fastighetsägare på Mallorca när du hyr ut din fastighet.

1. Inkomstskatt för personer utan hemvist (Impuesto sobre la Renta de no Residentes)

Non-Resident Income Tax, även känd som Impuesto sobre la Renta de no Residentes, är en skatt som tillämpas på hyresinkomster som tjänas av icke-bosatta. Skattesatsen kan variera beroende på dina personliga omständigheter, med högre skattesatser för icke-bosatta och lägre för bosatta. Som fastighetsägare är du ansvarig för att betala inkomstskatten för icke-residenta om du bestämmer dig för att hyra ut din fastighet på Mallorca och du inte är bosatt.

2. Mervärdesskatt (IVA)

Mervärdesskatt (IVA) är en skatt som tillämpas på intjänade hyresintäkter. Standardsatsen för moms är 10%. Den kan dock variera beroende på i vilket område fastigheten ligger och vilken typ av fastighet det är. Som fastighetsägare är du ansvarig för att betala moms om du hyr ut din fastighet.

3. Fastighetsskatt (Impuesto sobre Bienes Inmuebles)

Fastighetsskatten, även känd som Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), är en årlig skatt som tillämpas på alla fastigheter i Spanien. Skatten beräknas baserat på fastighetens kadastervärde, vilket fastställs av den lokala regeringen. Skattesatsen kan variera beroende på var fastigheten är belägen, med högre skattesatser i stadsområden och lägre på landsbygden. Som fastighetsägare är du ansvarig för att betala IBI på årsbasis, även om fastigheten hyrs ut.

4. Avgifter till gemenskapen (Cuotas de Comunidad)

Samfällighetsavgifter, även kända som Cuotas de Comunidad, är avgifter som tas ut av fastighetsägare som ingår i en samfällighet, t.ex. ett lägenhetskomplex eller en gated community. Dessa avgifter används för att täcka kostnaderna för att underhålla gemensamma områden och anläggningar, såsom trädgårdar, pooler och säkerhet. Som fastighetsägare är du ansvarig för att betala samfällighetsavgifter på årsbasis, även om fastigheten hyrs ut.

Turistskatt (Ecotasa)

Från och med 2016 införde Mallorca en turistskatt, även känd som Ecotasa. Denna skatt tas ut av alla besökare på ön och inkasseras av hotellet eller fastighetsägaren. Skatten varierar från 0,50 € till 2,50 € per natt beroende på typ av boende och tid på året. Ägare måste registrera sig hos det lokala stadshuset och få en licens för att samla in turistskatten, och underlåtenhet att göra detta kan leda till böter.

Försäkring

Ägaren är också ansvarig för att teckna försäkring för fastigheten, inklusive ansvars- och innehållsförsäkring. Detta ingår vanligtvis i hyrespriset och överförs till hyresgästen.

Underhåll och reparationer

Som fastighetsägare är du ansvarig för allt underhåll och alla reparationer som krävs. Detta inkluderar regelbundet underhåll som städning och trädgårdsskötsel, samt eventuella reparationer som kan behövas på grund av slitage eller skador som orsakats av hyresgästen.

Juridiska avgifter

Ägare kan också ådra sig juridiska avgifter när de hyr ut en fastighet i Spanien. Detta inkluderar kostnader för att upprätta ett hyreskontrakt, samt eventuella juridiska kostnader som kan uppstå om en tvist uppstår med hyresgästen.

Kostnader för reklam och marknadsföring

Ägare kan också behöva betala för reklam- och marknadsföringskostnader för att marknadsföra sin hyresfastighet. Det kan t.ex. handla om att lägga in avgifter på hyreswebbplatser, skapa broschyrer eller virtuella rundturer och anlita en professionell fotograf.

Fastighetsförvaltningsbolag som vårt kan dock tillhandahålla dessa tjänster till ägarna till en lägre kostnad, vilket gör att ägarna inte behöver betala för dessa kostnader individuellt.

Vår byrå kan hantera alla aspekter av annonsering och marknadsföring, från att skapa professionella objektbeskrivningar och ta högkvalitativa fotografier till att hantera onlineannonser och skapa virtuella rundturer. Genom att välja att arbeta med ett fastighetsförvaltningsföretag som vårt kan ägarna spara tid och pengar på reklam- och marknadsföringskostnader och samtidigt se till att deras fastighet marknadsförs effektivt till potentiella hyresgäster.

Förvaltningsavgifter

Vissa fastighetsägare kan välja att anlita ett fastighetsförvaltningsbolag för att hantera de dagliga aspekterna av att hyra ut sin fastighet. Detta inkluderar att hitta hyresgäster, ta ut hyra och hantera underhåll och reparationer. Dessa tjänster kommer vanligtvis med en förvaltningsavgift, som kan variera från några procent till några hundra euro per månad.