Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver policyn för Mallorca Select Realestate SLU, C/Peraires 26 3, Palma 07001, Spanien, e-post: welcome@mallorca-select.com, telefon: +34634303779 om insamling, användning och utlämnande av din information som vi samlar in när du använder vår webbplats ( https://mallorca-select.com ). ("Tjänsten"). Genom att komma åt eller använda tjänsten samtycker du till insamling, användning och avslöjande av din information i enlighet med denna sekretesspolicy. Om du inte samtycker till detsamma, vänligen kom inte åt eller använd tjänsten.

Vi kan ändra denna sekretesspolicy när som helst utan föregående meddelande till dig och kommer att publicera den reviderade sekretesspolicyn på tjänsten. Den reviderade policyn kommer att gälla 180 dagar från det att den reviderade policyn publiceras i tjänsten och din fortsatta åtkomst eller användning av tjänsten efter en sådan tid kommer att utgöra ditt godkännande av den reviderade sekretesspolicyn. Vi rekommenderar därför att du regelbundet granskar denna sida.

Information som vi samlar in

Vi kommer att samla in och behandla följande personuppgifter om dig:

Namn
E-post
Mobil

Hur vi samlar in din information:

Vi samlar in/tar emot information om dig på följande sätt:

När en användare fyller i registreringsformuläret eller på annat sätt lämnar personuppgifter
Interagerar med webbplatsen
Från offentliga källor

Hur vi använder din information:

Vi kommer att använda den information som vi samlar in om dig för följande ändamål:

Marknadsföring/ reklam
Skapa användarkonto
Stöd
Riktad reklam

Om vi vill använda dina uppgifter för något annat ändamål kommer vi att be dig om ditt samtycke och använda dina uppgifter först när vi har fått ditt samtycke och då endast för det eller de ändamål som samtycket avser, såvida vi inte är skyldiga att göra något annat enligt lag.

Hur vi delar din information:

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till någon tredje part utan att inhämta ditt samtycke, utom under de begränsade omständigheter som beskrivs nedan:

Annonsservice
Analys
Datainsamling och process

Vi kräver att sådana tredje parter använder de personuppgifter som vi överför till dem endast för det ändamål för vilket de överfördes och inte behåller dem längre än vad som krävs för att uppfylla nämnda ändamål.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter för följande ändamål: (1) för att följa tillämplig lag, förordning, domstolsbeslut eller annan rättslig process; (2) för att verkställa dina avtal med oss, inklusive denna sekretesspolicy; eller (3) för att svara på påståenden om att din användning av tjänsten bryter mot någon tredje parts rättigheter. Om tjänsten eller vårt företag slås samman eller förvärvas med ett annat företag, kommer din information att vara en av de tillgångar som överförs till den nya ägaren.

Bevarande av din information:

Vi kommer att behålla dina personuppgifter hos oss i 360 eller så länge vi behöver dem för att uppfylla de syften för vilka de samlades in enligt vad som anges i denna integritetspolicy. Vi kan behöva behålla viss information under längre perioder, såsom registerhållning/rapportering i enlighet med tillämplig lag eller av andra legitima skäl såsom upprätthållande av lagliga rättigheter, bedrägeribekämpning etc. Återstående anonym information och samlad information, där ingen av dem identifierar dig (direkt eller indirekt), kan lagras på obestämd tid.

Dina rättigheter:

Beroende på vilken lag som gäller kan du ha rätt att få tillgång till och rätta eller radera dina personuppgifter eller få en kopia av dina personuppgifter, begränsa eller invända mot den aktiva behandlingen av dina uppgifter, be oss att dela (porta) dina personuppgifter till en annan enhet, återkalla eventuellt samtycke du gett oss att behandla dina uppgifter, rätt att lämna in ett klagomål till en lagstadgad myndighet och sådana andra rättigheter som kan vara relevanta enligt tillämpliga lagar. För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till oss på welcome@mallorca-select.com. Vi kommer att besvara din begäran i enlighet med tillämplig lag.

Du kan välja bort direktmarknadsföring eller den profilering som vi utför i marknadsföringssyfte genom att skriva till oss på welcome@mallorca-select.com.

Observera att om du inte tillåter oss att samla in eller behandla de personuppgifter som krävs eller återkallar ditt samtycke till att behandla dem för de ändamål som krävs, kanske du inte kan få tillgång till eller använda de tjänster för vilka dina uppgifter efterfrågades.

Cookies m.m.

Om du vill veta mer om hur vi använder dessa och dina val i samband med dessa spårningstekniker, se vår Policy för kakor.

Säkerhet:

Säkerheten för din information är viktig för oss och vi kommer att använda rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller obehörig ändring av din information under vår kontroll. Med tanke på de inneboende riskerna kan vi dock inte garantera absolut säkerhet och följaktligen kan vi inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information som du överför till oss och du gör det på egen risk.

Tredjepartslänkar och användning av din information:

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Denna sekretesspolicy behandlar inte sekretesspolicy och annan praxis från tredje part, inklusive tredje part som driver någon webbplats eller tjänst som kan nås via en länk på tjänsten. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ombud för klagomål och dataskydd:

Om du har några frågor eller funderingar kring behandlingen av din information som finns tillgänglig hos oss, kan du skicka e-post till vår klagomålsansvarige på Mallorca Select Realestate SLU, C/Peraires 26 3, e-post: welcome@mallorca-select.com. Vi kommer att ta itu med dina problem i enlighet med tillämplig lag.