Villkor och bestämmelser


Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet ("du") och Mallorca Select SL ("Företag," "vi," "oss," eller "vår"), avseende din åtkomst till och användning av http://www.mallorca-select.com webbplats samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobila webbplatser eller mobila applikationer som är relaterade, länkade eller på annat sätt anslutna till dessa (tillsammans "Webbplatsen"). Vi är registrerade i Spanien och har vårt säte på C/Peraires 26 3 Palma de Mallorca Illes Baleares, Mallorca, Illes Baleares 07001. Du samtycker till att du genom att gå in på webbplatsen har läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE OMEDELBART AVBRYTA ANVÄNDNINGEN.

Kompletterande villkor eller dokument som kan komma att publiceras på webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen genom hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande göra ändringar eller modifieringar av dessa användarvillkor från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet "Senast uppdaterad" i dessa Användarvillkor, och du avstår från rätten att få ett särskilt meddelande om varje sådan ändring. Se till att du kontrollerar de tillämpliga villkoren varje gång du använder vår webbplats så att du förstår vilka villkor som gäller. Du kommer att omfattas av, och kommer att anses ha blivit medveten om och ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade Användarvillkor genom din fortsatta användning av Webbplatsen efter det datum då sådana reviderade Användarvillkor publiceras.

Informationen på webbplatsen är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller där vi skulle omfattas av något registreringskrav i en sådan jurisdiktion eller ett sådant land. De personer som väljer att gå in på webbplatsen från andra platser gör det därför på eget initiativ och är ensamt ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Alla användare som är minderåriga i den jurisdiktion där de är bosatta (i allmänhet under 18 år) måste ha tillstånd från, och stå under direkt tillsyn av, sin förälder eller förmyndare för att använda Webbplatsen. Om du är minderårig måste din förälder eller förmyndare läsa och godkänna dessa Användarvillkor innan du använder Webbplatsen.


2. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges är webbplatsen vår äganderätt och all egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbplatsdesign design, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (tillsammans "Innehållet") och de varumärken, servicemärken och logotyper ("Märkena") ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss oss, och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immateriella rättigheter och lagar om illojal konkurrens i USA, internationella upphovsrättslagar och internationella konventioner. Innehållet och varumärkena tillhandahålls på webbplatsen "I BEFINTLIGT SKICK" endast för din information och personliga användning. Förutom vad som uttryckligen anges i dessa Användarvillkoren får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras aggregeras, återpubliceras, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något som helst kommersiellt ändamål, utan vårt uttryckliga skriftliga skriftligt tillstånd.

Förutsatt att du är berättigad att använda webbplatsen får du en begränsad licens att komma åt och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått korrekt åtkomst till enbart för ditt personliga, icke-kommersiella bruk. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig i och till webbplatsen, innehållet och varumärkena.


3. ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation som du lämnar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) Du kommer att upprätthålla riktigheten i sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov.; (3) du har rättskapacitet och samtycker till att följa dessa användarvillkor; (4) du inte är underårig i den jurisdiktion där du är bosatteller, om du är minderårig, du har fått föräldrarnas tillstånd att använda webbplatsen; (5) Du kommer inte att få tillgång till webbplatsen genom automatiserade eller icke-mänskliga medel, vare sig genom en bot, ett skript eller på annat sätt.6) du inte kommer att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (7) din användning av webbplatsen inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du lämnar information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).


4. ANVÄNDARREGISTRERING
  
Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du samtycker till att hålla ditt lösenord konfidentiellt och kommer att vara ansvarig för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn som du väljer om vi, efter eget gottfinnande, fastställer att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.


5. FÖRBJUDEN VERKSAMHET

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat syfte än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig. Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella strävanden förutom de som specifikt stöds eller godkänns av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte göra följande:
 • Systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 • Lura, bedra eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i försök att komma över känslig kontoinformation som t.ex. användarlösenord.
 • kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller verkställer begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller innehållet som finns där.
 • Nedvärdera, smutskasta eller på annat sätt skada, enligt vår uppfattning, oss och/eller Webbplatsen.
 • Använda information från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 • Använda våra supporttjänster på ett otillbörligt sätt eller lämna in falska rapporter om missbruk eller oegentligheter.
 • Använda webbplatsen på ett sätt som inte är förenligt med tillämpliga lagar eller förordningar.
 • Delta i obehörig inramning av eller länkning till webbplatsen.
 • Ladda upp eller överföra (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spamming (kontinuerlig publicering av repetitiv text), som stör någon parts oavbrutna användning och utnyttjande av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, egenskaperna, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
 • Delta i någon automatiserad användning av systemet, t.ex. genom att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller genom att använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för insamling och utvinning av data.
 • Ta bort upphovsrättsmeddelanden eller andra meddelanden om äganderätt från allt innehåll.
 • Försöka utge sig för att vara en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.
 • Ladda upp eller överföra (eller försök att ladda upp eller överföra) något material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamlings- eller överföringsmekanism, inklusive men inte begränsat till gifs, 1×1 pixlar, webb buggar, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade "spyware" eller "passive collection mechanisms" eller "pcms").
 • störa, avbryta eller skapa en orimlig belastning på webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.
 • Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller ombud som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
 • Försöka kringgå åtgärder på Webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till Webbplatsen eller någon del av Webbplatsen.
 • Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 • Förutom vad som tillåts enligt tillämplig lag, dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtutveckla någon av de programvaror som ingår i eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 • Förutom vad som kan vara resultatet av standard sökmotor eller webbläsare, använda, starta, utveckla eller distribuera något automatiserat system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offline läsare som får tillgång till webbplatsen, eller använda eller starta något obehörigt skript eller annan programvara.
 • Använda en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på webbplatsen.
 • Använda webbplatsen på något obehörigt sätt, inklusive samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk eller annan väg i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatisk väg eller under falska förespeglingar.
 • Använda webbplatsen som en del av något försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.
 • Använda webbplatsen för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.
 • Sälja eller på annat sätt överföra din profil.


6. ANVÄNDARGENERERADE BIDRAG

Webbplatsen kan bjuda in dig att chatta, bidra till eller delta i bloggar, anslagstavlor, onlineforum och andra funktioner, och kan ge dig möjlighet att skapa, skicka, posta, visa, överföra, utföra, publicera, distribuera eller sända innehåll och material till oss eller på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, skrifter, video, ljud, fotografier, grafik, kommentarer, förslag eller personlig information eller annat material (kollektivt "Bidrag"). Bidrag kan vara synliga för andra användare av Webbplatsen och via tredje parts webbplatser. Därför kan alla Bidrag som du överför behandlas som icke-konfidentiella och icke-proprietära. När du skapar eller tillgängliggör några Bidrag intygar och garanterar du därmed att:
 • Skapelsen, distribution, överföring, offentlig visning eller framförande, och åtkomst, nedladdning eller kopiering av dina Bidrag gör inte och kommer inte att göra intrång i äganderätten, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller moraliska rättigheter för någon tredje part.
 • Du är skaparen av och ägaren till eller har de nödvändiga licenserna, rättigheterna, samtyckena, frigörelserna och tillstånden att använda och att tillåta oss, webbplatsen och andra användare av webbplatsen att använda dina bidrag på något sätt som övervägs av webbplatsen och dessa användarvillkor.
 • Du har skriftligt samtycke, godkännande och/eller tillstånd från varje identifierbar enskild person i dina Bidrag att använda namn eller bild på varje sådan identifierbar enskild person för att möjliggöra inkludering och användning av dina Bidrag på något sätt som övervägs av Webbplatsen och dessa Användarvillkor.
 • Dina bidrag är inte falska, felaktiga eller vilseledande.
 • Dina bidrag är inte oönskad eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, pyramidspel, kedjebrev, skräppost, massutskick eller andra former av uppmaningar.
 • Dina bidrag är inte obscena, oanständiga, lasciva, smutsiga, våldsamma, trakasserande, ärekränkande, förtalande eller på annat sätt stötande (enligt vår bedömning).
 • Dina bidrag får inte förlöjliga, håna, nedvärdera, skrämma eller missbruka någon.
 • Dina Bidrag får inte användas för att trakassera eller hota (i juridisk mening) någon annan person eller för att främja våld mot en viss person eller grupp av personer.
 • Dina bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag, förordning eller regel.
 • Dina bidrag inte kränker någon tredje parts integritets- eller publicitetsrättigheter.
 • Dina Bidrag bryter inte mot någon tillämplig lag om barnpornografi, eller är på annat sätt avsedda att skydda minderårigas hälsa eller välbefinnande.
 • Dina bidrag får inte innehålla några stötande kommentarer som är kopplade till ras, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning eller fysiskt handikapp.
 • Dina Bidrag bryter inte mot, eller länkar inte till material som bryter mot, någon bestämmelse i dessa Användarvillkor eller någon tillämplig lag eller förordning.
All användning av webbplatsen i strid med ovanstående strider mot dessa användarvillkor och kan bland annat leda till att dina rättigheter att använda webbplatsen avslutas eller upphävs.


7. LICENS FÖR BIDRAG

Genom att publicera dina Bidrag till någon del av Webbplatsenbeviljar du automatiskt, och du intygar och garanterar att du har rätt att bevilja, oss en obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, fullt betald, global rätt och licens att vara värd för, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, återförsälja, publicera, sända, omtitulera, arkivera, lagra, cachelagra, offentligt framföra, offentligt visa, omformatera, översätta, överföra, utdraga (helt eller delvis) och distribuera sådana Bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för alla ändamål, kommersiella, reklam eller andra, och att förbereda derivatverk av eller införliva sådana Bidrag i andra verk, och bevilja och godkänna underlicenser av det föregående. Användning och distribution kan ske i alla medieformat och genom alla mediekanaler.

Denna licens gäller för alla former, medier eller tekniker som nu är kända eller som kommer att utvecklas, och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, i förekommande fall, och alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och personliga och kommersiella bilder som du tillhandahåller. Du avstår från alla moraliska rättigheter i dina Bidrag, och du garanterar att moraliska rättigheter inte på annat sätt har hävdats i dina Bidrag.

Vi hävdar inte någon äganderätt till dina Bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina Bidrag och alla immateriella rättigheter eller andra äganderätter som är förknippade med dina Bidrag. Vi ansvarar inte för några uttalanden eller framställningar i dina Bidrag som tillhandahålls av dig i något område på Webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina Bidrag till Webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss avseende dina Bidrag.

Vi har rätt att efter eget gottfinnande (1) redigera, redigera eller på annat sätt ändra alla Bidrag, (2) omkategorisera alla Bidrag för att placera dem på mer lämpliga platser på Webbplatsen, och (3) förhandsgranska eller radera alla Bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina Bidrag.


8. INLÄMNINGAR

Du bekräftar och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen ("Inskick") som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och ska bli vår enskilda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa bidrag för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan bekräftelse eller ersättning till dig. Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till sådana inlämningar, och du garanterar härmed att alla sådana inlämningar är original från dig eller att du har rätt att lämna in sådana inlämningar. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för någon påstådd eller faktisk överträdelse eller förskingring av någon äganderätt i dina inlämningar.


9. LEDNING AV WEBBPLATSEN

Vi förbehåller oss rätten rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för överträdelser av dessa användarvillkor, (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som, enligt vår bedömning bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive men inte rapportering av sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) efter eget eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgänglighet av, eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt möjligt) någon av dina bidrag eller någon del därav; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, att ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och allt innehåll som är för stora eller på något sätt betungande för våra system, och (5) i övrigt hantera webbplatsen på ett sätt för att skydda våra rättigheter och vår egendom och för att underlätta att webbplatsens funktion.


10. SEKRETESSPOLICY

Vi värnar om datasekretess och datasäkerhet. Vänligen läs vår integritetspolicy: https://mallorca-select.com/privacy-policy/Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår Integritetspolicy, som är införlivad i dessa Användarvillkor. Vänligen observera att Webbplatsen finns i Spanien. Om du besöker webbplatsen från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som styr insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Spaniengenom att fortsätta använda webbplatsen överför du dina uppgifter till Spanienoch du samtycker till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Spanien.


11. INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att något material som finns tillgängligt på eller via webbplatsen gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, vänligen meddela oss omedelbart med hjälp av kontaktinformationen nedan (en "Anmälan"). En kopia av din anmälan kommer att skickas till den person som har lagt upp eller lagrat det material som anmälan gäller. Observera att du enligt tillämplig lag kan hållas skadeståndsskyldig om du gör väsentliga felaktiga framställningar i en anmälan. Om du inte är säker på att material som finns på eller länkas till av webbplatsen gör intrång i din upphovsrätt bör du därför överväga att först kontakta en advokat.


12. LÖPTID OCH UPPSÄGNING

Dessa användarvillkor ska fortsätta att gälla fullt ut när du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA IP-ADRESSER), TILL NÅGON PERSON AV NÅGON ANLEDNING ELLER UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER ÅTAGANDE SOM INGÅR I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER AV NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN AVSLUTA DIN ANVÄNDNING AV ELLER DITT DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER ALL INFORMATION SOM DU HAR PUBLICERAT NÄR SOM HELST, UTAN FÖRVARNING, EFTER EGET GOTTFINNANDE.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning, är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn, eller namnet på tredje parts namn, även om du agerar på uppdrag av den tredje parten. Dessutom Förutom att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive utan begränsning civilrättsliga, straffrättsliga åtgärder och förelägganden.


13. ÄNDRINGAR OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av vilken anledning som helst efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande. Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon modifiering, prisändring, avstängning eller nedläggning av webbplatsen.

Vi kan inte garantera att webbplatsen alltid kommer att vara tillgänglig. Vi kan drabbas av problem med hårdvara, programvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll relaterat till webbplatsen, vilket avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, stänga av, avbryta eller på annat modifiera webbplatsen när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du samtycker till att vi inte har något ansvar för eventuella förluster, skador eller olägenheter som orsakas av din oförmåga att åtkomst till eller användning av webbplatsen under driftstopp eller avbrott på webbplatsen. Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas skyldighet för oss att underhålla och stödja webbplatsen eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta.


14. GÄLLANDE LAG 

Dessa villkor styrs av och tolkas enligt lagarna i Spanien, och användningen av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor är uttryckligen utesluten. Om du har din hemvist inom EU och är konsument har du dessutom det skydd som följer av tvingande bestämmelser i lagstiftningen i det land där du har din hemvist. Mallorca Select SL och du samtycker båda till att underkasta sig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Mallorca, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa användarvillkor i Spanien, eller i det EU-land där du är bosatt.


15. TVISTLÖSNING

Informella förhandlingar

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaden för eventuella tvister, kontroverser eller anspråk relaterade till dessa användarvillkor (varje "tvist" och kollektivt "tvisterna") som antingen du eller vi (individuellt, en "part" och kollektivt "parterna"), är parterna överens om att först försöka förhandla om alla tvister (utom de tvister som uttryckligen anges nedan) informellt under minst trettio (30) dagar innan ett skiljeförfarande inleds. Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från den ena parten till den andra parten.

Bindande skiljeförfarande

   
Eventuell tvist som härrör från förhållandet mellan parterna i detta avtal skall avgöras av en skiljeman som skall utses i enlighet med skiljedoms- och internreglerna för Europeiska skiljedomstolen, som är en del av Europeiska skiljedomsinstitutet med säte i Strasbourg, och som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan om skiljedom lämnas in, och vars antagande av denna klausul utgör ett godkännande. Skiljeförfarandets säte skall vara Palma de Mallorca, Spanien. Förhandlingsspråket skall vara Tyska. Tillämpliga regler för materiell rätt ska vara lagen i Spanien.

Begränsningar

Parterna är överens om att varje skiljeförfarande ska begränsas till tvisten mellan parterna individuellt. I den utsträckning som lagen tillåter ska (a) inget skiljeförfarande förenas med något annat förfarande, (b) det finns ingen rätt eller behörighet för någon tvist att skiljedomsbehandlas på grundval av grupptalan eller att använda grupptalan, och (c) det finns ingen rätt eller behörighet för någon tvist att väckas i en föregiven representativ egenskap på allmänhetens eller några andra personers vägnar.

Undantag från informella förhandlingar och skiljeförfarande

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om informella förhandlingar och bindande skiljedom: a) tvister som syftar till att genomdriva eller skydda, eller som rör giltigheten av, någon av parternas immateriella rättigheter, b) tvister som rör eller uppstår till följd av påståenden om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller obehörig användning, och c) krav på förbudsföreläggande. Om denna bestämmelse befinns vara olaglig eller inte verkställbar, kommer ingen av parterna att välja att avgöra en tvist som omfattas av den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller inte verkställbar och en sådan tvist ska avgöras av en behörig domstol inom de domstolar som anges för jurisdiktion ovan, och parterna samtycker till att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för den domstolen.


16. KORRECTIONER

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, priser, tillgänglighet och diverse annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen när som helst, utan föregående meddelande.


17. ANSVARSFRISKRIVNING

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH ENLIGT VAD SOM ÄR TILLGÄNGLIGT. DU SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT LAG FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DEN, INKLUSIVE, UTAN DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM NOGGRANNHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ NÅGRA WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL WEBBPLATSEN OCH VI TAR INGET ANSVAR FÖR FÖR EVENTUELLA (1) FEL, MISSTAG ELLER FELAKTIGHETER I INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSON- ELLER EGENDOMSSKADA, AV VILKET SLAG SOM HELST, TILL FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER NÅGON OCH ALL PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) EVENTUELLA AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART, OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV INNEHÅLL SOM PUBLICERATS, ÖVERFÖRTS ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI GARANTERAR INTE, STÖDER INTE, GARANTERAR INTE, ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBIL MOBILAPPLIKATION SOM VISAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN REKLAM, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT VARA ANSVARIG FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH TREDJEPARTSLEVERANTÖRER AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM MED KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST VIA NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ, BÖR DU ANVÄNDA DITT BÄSTA OMDÖME OCH IAKTTA FÖRSIKTIGHET DÄR SÅ ÄR LÄMPLIGT.


18. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDMÄSSIGA, EXEMPLIFIERANDE, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR.


19. SKADESTÅND

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss skadeslösa, inklusive våra dotterbolag dotterbolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och anställda, från och mot alla förluster, skador, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, som görs av någon tredje part på grund av eller som härrör från: (1) dina bidrag; (2) användning av Webbplatsen; (3) brott mot dessa Användarvillkor; (4) brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa Användarvillkor; (5) din överträdelse av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, eller (6) någon öppen skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen som du har anslutit till via webbplatsen. Oaktat det föregående förbehåller vi oss rätten att, på din bekostnad, ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som du är skyldig att ersätta oss för, och du samtycker till att samarbeta, på din bekostnad, med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om alla sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som omfattas av denna skadeslöshetsförbindelse när vi blir medvetna om dem.


20. ANVÄNDARDATA

Vi kommer att behålla vissa uppgifter som du överför till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens webbplatsens prestanda, samt uppgifter som rör din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna rutinmässiga säkerhetskopior av data, är du ensam ansvarig för alla data som du överför eller som relaterar till någon aktivitet som du har utfört med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte har något ansvar gentemot dig för förlust eller förvanskning av sådana data, och du avstår härmed från all rätt att vidta åtgärder mot oss till följd av sådan förlust eller förvanskning av sådana data.


21. ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER

Att besöka Webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, utlämnanden och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU SAMTYCKER HÄRMED TILL ANVÄNDNING AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, AVTAL, ORDER OCH ANDRA REGISTER, OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICYER OCH REGISTER ÖVER TRANSAKTIONER SOM INITIERATS ELLER SLUTFÖRTS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Du avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, föreskrifter eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalunderskrift eller leverans eller bevarande av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniska medel.


22. DIVERSE

Dessa Användarvillkor och alla policyer eller operativa regler som publiceras av oss på Webbplatsen eller med avseende på Webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa Användarvillkor gäller i den utsträckning som tillåts enligt lag. Vi kan när som helst överlåta någon eller alla av våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte vara ansvariga eller skadeståndsskyldiga för förlust, skada, försening eller underlåtenhet att agera som orsakas av någon orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, anses den bestämmelsen eller delen av bestämmelsen vara avskiljbar från dessa användarvillkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställnings- eller byråförhållande mellan dig och oss som ett resultat av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa Användarvillkor inte ska tolkas mot oss på grund av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed från alla försvar som du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna häri för att verkställa dessa Användarvillkor.


23. KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på

Mallorca Select SL
C/Peraires 26 3 Palma de Mallorca Illes Baleares
Mallorca, Illes Baleares 07001
Spanien
Telefon: 0034634303779
welcome@mallorca-select.com
Dessa användarvillkor skapades med hjälp av Termlys Villkor och bestämmelser Generator.